fbpx

EKOLOGIA. A czy to ważne?!

Zapraszam serdecznie na proces grupowy dotyczący tematyki ekologii. Każdy uczestnik spotkania będzie miał szansę zaproponować szczegółowy problem, który porusza go w szczególny sposób, wydaje mu się wyjątkowo ważny i społecznie istotny. Ostatecznie grupa wybierze na zasadzie konsensusu jeden szczegółowy problem z zakresu ekologii, który zostanie poddany dyskusji. Proces grupowy to wypracowany w ramach psychologii zorientowanej na proces sposób prowadzenia dyskusji utrzymywanej w duchu głębokiej demokracji. Prowadzący ją facylitator stwarza bezpieczną przestrzeń, w której mogą zaistnieć i zostać wyrażone różne, często przeciwne stanowiska. Uczestnicy procesu odnajdują w sobie ujawniajaće się wobec problemu role społeczne, mają szansę wyrazić je, przeżyć emocje z nimi związane, ale i zyskać głębsze zrozumienie osób reprezentujących odmienny punkt widzenia. W efekcie uczestnicy poszerzają swoją wiedzę o zagadnieniu oraz pogłębiają świadomość dynamiki ról społecznych i stanowisk wobec dyskutowanego problemu. Czasami może dojść do jakiejś formy porozumienia między stronami dyskusji i wypracowania nowych rozwiązań. Ilość uczestników: minimum 6, maksymalnie 12.

PROWADZĄCY
psychoterapeutka psychologii procesu
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Aby wziąć udział w warsztacie, wyślij zgłoszenie na adres: dominika@sniacaziemia.com, messenger ŚNIĄCA ZIEMIA - psychoterapia i warsztaty

Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach Konferencji i Festiwalu POP Kreacje jest bezpłatny.

Informacje
Znajdź inne zajęcia Prowadzącego