fbpx

Łódź

Jak działasz w relacjach i w świecie, kiedy jesteś z nią połączony? Co sprawia, że masz do niej dostęp, a co Ci utrudnia kontakt z własną mocą?
  • 18 maja 2020
Read More
Co wybrać? Podążanie za sobą, swoje własne potrzeby i priorytety czy dobro ogółu (bliskich, rodziny, społeczeństwa).
  • 18 maja 2020
Read More
Na warsztacie będziemy się uczyć, co czyni konflikt niebezpiecznym, jak unikać niepotrzebnej eskalacji oraz jak się przygotować do świadomego wejścia w konflikt.
  • 18 maja 2020
Read More
Jestem psychoterapeutką i trenerem, w trakcie Szkolenia Dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją. Ukończyłam Dwuletnie Studium Psychologii Procesu, a także Roczne Kursy Pracy z Progiem i Oporem i Psychoterapii Par....
  • 17 maja 2020
Read More
Jestem psychologiem, a posiadając uprawnienia IPP prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin, warsztaty rozwojowe, terapię grupową DDA/DDD, coaching a także pracuję z grupami i organizacjami. Interesuję się m.in. rozwiązywaniem problemów mające swoje źródło w dzieciństwie, tematyką niskiej samooceny i krytyki...
  • 17 maja 2020
Read More
Projekty, marzenia, cele, osobiste lub zawodowe, wewnętrzne bądź zewnętrzne, mogą rozbić się w pył, gdy pojawi się w nas wątpliwość zasiana przez krytykę wewnętrzną. Jeśli masz chęć i gotowość zawalczyć o to co jest dla Ciebie ważne, zapraszam na grupową pracę w temacie krytyki wewnętrznej.
  • 17 maja 2020
Read More
Proces grupowy to narzędzie psychologii procesu służące zwiększaniu świadomości w grupie. Na tym procesie zajmiemy się wyżej wymienionym tematem, i wszystkim tym, co nam się będzie z nim kojarzyło, wzmacniając najcichsze najcichsze głosy i stanowiska, tak, by lepiej zrozumieć złożoność tematu.
  • 17 maja 2020
Read More
Warsztat dla rodziców na którym spróbujemy przyjrzeć się ich kłopotom z dziećmi w nowy, twórczy sposób. W tym, na co zwykle narzekają w swoich dzieciach, poszukamy potencjału rozwojowego dla nich samych.
  • 17 maja 2020
Read More
Zapraszam na bezpłatne konsultacje psychoterapeutyczne. Możesz przyjrzeć się swojej trudności i poczuć czy psychoterapia będzie w jej rozwiązywaniu pomocna. Konsultacje trwają 30 min.
  • 17 maja 2020
Read More
Zapraszam na bezpłatne konsultacje psychoterapeutyczne. Możesz przyjrzeć się swojej trudności i poczuć czy psychoterapia będzie w jej rozwiązywaniu pomocna. Konsultacje trwają 30 min.
  • 17 maja 2020
Read More
Znajdź inne zajęcia Prowadzącego