fbpx

Mirosław Sikora

Jako psychoterapeuta pracuję z osobami doświadczającymi trudności osobistych, relacyjnych i zawodowych. Mój gabinet jest miejscem przyjaznym dla każdej osoby. Klientka lub klient sami wyznaczają tempo i obszar działania a terapia nie zakłada z góry określonych rozwiązań. Bardziej skupia się na indywidualnych potrzebach i osobistych doświadczeniach klientów, poszukując drogi dla konkretnej osoby i wnosząc świadomość o tym, co się dzieje w jej życiu, dzięki czemu klienci mogą bardziej świadomie dokonywać wyborów i świadomie podejmować lub nie podejmować działania. Posiadam doświadczenie w pracy zarówno z osobami pracującymi zawodowo w firmach i korporacjach, jak i z artystami i osobami pracującymi twórczo. Zajmuje mnie również praca z parami oraz osobami doświadczającymi trudności wynikających z przynależenia do mniejszości, w tym szczególnie z osobami LGBTQIA+.Jestem psychoterapeutą i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. Regularnie się kształcę. Moje szkolenia obejmują ponad tysiąc godzin szkoleń i warsztatów prowadzonych przez polskich i zagranicznych wykładowców i praktyków. Z ważniejszych chciałbym wymienić roczne Studium Polityki Relacji przygotowujące do prowadzenia mediacji i rozwiązywania konfliktów, roczny Kurs Coachingu Metodami Psychologii Procesu, roczne Studium pracy z oporem w terapii oraz roczne szkolenie z relacji terapeutycznej. Posiadam uprawnienia Instytutu Psychologii Procesu do prowadzenia psychoterapii, warsztatów rozwoju osobistego oraz pracy z relacjami i grupami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej u dyplomowanej psychoterapeutki, superwizorki i nauczycielki psychologii procesu oraz regularnie uczestniczę w superwizjach grupowych przy Instytucie Psychologii Procesu.  Zanim rozpocząłem swoją karierę jako psychoterapeuta ukończyłem studia na kierunkach marketing (Bielska Akademia Businessu) oraz wydział Wiedzy o teatrze (Akademia Teatralna w Warszawie). Podczas swojej drogi życiowej miałem okazję pracować zarówno w środowisku korporacyjnym jak i artystycznym, co daje mi głębsze zrozumienie procesów w nich zachodzących.  Moje doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuta zdobyłem pracując z klientami indywidualnymi, parami oraz grupami w swoim własnym gabinecie oraz współpracując m.in. z instytucjami:

• Stowarzyszenie Lambda Warszawa;

• TVN „Sablewskiej sposób na”;

• Fundacja Alabaster (zajmująca się osobami z atopowym zapaleniem skóry);

• Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej;

• Fundacja Refform

• Programem Pomocy „The Nest” (którego jestem współtwórcą)

• Otwarta Przestrzeń  – centrum terapii.

Kontakt do osoby prowadzącej