fbpx

Otwarty Proces Grupowy

Proces grupowy to metoda pracy z grupą, stworzona przez Arnolda Mindella, twórcę psychologii procesu (Process Oriented Psychology). To szansa na lepsze poznanie zarówno siebie, jak i grupy jako całości. Umożliwia głębsze zrozumienie swoich motywów, a także otwarcie się na poglądy i doświadczenia innych ludzi.
Procesy grupowe powadzone są w oparciu o paradygmat Głębokiej Demokracji. U jej podłoża leży przekonanie, że każda osoba jest częścią większej całości, a jej indywidualne doświadczenia są ważne dla rozwoju grupy, społeczeństwa i całego świata.
Tak o procesie grupowym pisze Arnold Mindell (Lider mistrzem Sztuk Walki):
Grupy wraz ze swymi snami i podskórnymi prądami tworzą pole, które przejawia się w strukturach fizycznych, ludzkich uczuciach, szczególnej atmosferze oraz specyficznych zajęciach i rolach. Jeśli pole jest spójne, wówczas system wartości grupy i jej poczynania są ze sobą zgodne. W obrębie większości pól jednak to, co robimy, różni się od tego, co mówimy. To prowadzi zawsze do zamieszania tak w jednostce, jak i w grupie, do kłopotów, niekongruencji i konfliktów, zarówno wtedy, gdy grupę stanowi para, rodzina, grono przyjaciół, pracownicy przedsiębiorstwa, jak i wtedy, gdy jest nią cały naród.
Etapy procesu grupowego:
Zgłaszanie propozycji tematów do pracy
Wybór tematu
Przedstawienie stanowisk
Wybór kluczowej polaryzacji
Proces grupowy
Rozwiązanie

PROWADZĄCA
psychoterapeutka psychologii procesu
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Aby zapisać się na proces grupowy, wypełnij formularz kontaktowy: https://forms.gle/FP8aDGRykVhxCfpH6.

JAK DOJECHAĆ?
Informacje
Znajdź inne zajęcia Prowadzącego